Systém manažérstva kvality

Spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality podľa ISO/IEC 17025:2005 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií .

 

Politika kvality (pdf)

Ciele kvality (pdf)

Úroveň kvality vykonávaných skúšok je pravidelne kontrolovaná účasťou laboratória v medzinárodných porovnávacích testoch organizovaných akreditovanými zahraničnými firmami podľa ISO/IEC 17043:2010 a ILAC G13:08/2007, ako sú FAPAS a FEPAS, LGC standards (Anglicko), Státní zdravotný ústav – Centrum hygieny potravinových reťazcov (ČR), Výskumný ústav vodného hospodárstva a SZPI (ČR), ASLAB (ČR), IMEP (Belgicko).

 

Dotazník spokojnosti zákazníka 2013 (pdf)

Dotazník spokojnosti zákazníka 2013 – vyhodnotenie (pdf)

Mikrolab, s.r.o.