Stanovenie pesticídov v potravinách a vodách

Stanovenie pesticídov

pesticidy

V laboratóriu Mikrolab Rimavská Sobota,  člen  ALS Group sme rozšírili naše služby o stanovenie pesticídov v potravinách a vodách.

V našom partnerskom laboratóriu stanovujeme vyše 420 reziduí pesticídov a disponujeme tímom skúsených expertov špecificky zameraných na túto oblasť a špičkovým prístrojovým vybavením. Neustále vyvíjame nové metódy pre stanovenie pesticídov a pomáhame definovať zoznam relevantných látok pre sledovanie v životnom prostredí a potravinách.

analyzátor na stanovenie pesticídov

analyzátor na stanovenie pesticídov

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na:

marketing.rs@alsglobal.com

047/5811617

Mikrolab, s.r.o.