Spoločnosť

budova spoločnosti

ALS SK, s.r.o. je člen skupiny ALS Group, ktorá je celosvetovým lídrom v ponuke analytických a technických služieb. V súčasnosti spoločnosť spracováva viac ako 16 miliónov vzoriek ročne a je jedným z najväčších poskytovateľov technologických služieb s viac ako 12 000 zamestnancami po celom svete. Za 40 rokov pôsobenia skupina ALS ukazuje svoj silný obchodný výkon vo viac ako 300 lokalitách a viac ako 50 krajinách naprieč Austráliou, Áziou, Severnou Amerikou, Južnou Amerikou, Európou a Afrikou.

ALS poskytuje širokú škálu sofistikovaných, špičkových služieb pre 4 hlavné trhové segmenty:

Minerály (geochemické služby, hutnícke testovacie služby, inžinierske služby, banské služby a inšpekcia);

Life Sciences (analýzy životného prostredia (vzduch, voda, pôda a sediment) a potravín a farmaceutík),

Energetika (kvalita uhlia a testovanie oleja a benzínu) a

Priemyselné služby (tribológia, nedeštruktívne testovanie, monitorovanie stavu, testovanie materiálov a inžinierstvo).

Základom našej filozofie je poskytovať nadštandardné služby za prijateľné ceny a dosiahnutie maximálnej spokojnosti našich zákazníkov.

Identifikačné údaje

IČO: 36629324

IČ DPH: SK2021871478

DIČ: 2021871478

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4330045306/3100

IBAN: SK89 3100 0000 0043 3004 5306

Bližšie informácie: Obchodný register SR

Mikrolab, s.r.o.