Rozšírenie našich služieb

Vážený zákazník,

Dovoľujeme si Vám oznámiť ,že ku dňu 18.2.2016 nastala v spoločnosti Mikrolab ,s.r.o. v Rimavskej Sobote zmena majiteľa spoločnosti. Novým vlastníkom spoločnosti Mikrolab s.r.o. v Rimavskej Sobote sa stala  nadnárodná spoločnosť ALS, Ltd., konkrétne jej dcérske spoločnosti. Konateľom a riaditeľom spoločnosti Mikrolab, s.r.o., naďalej ostáva MVDr. Jaroslav Barto, CSc., a ďalším konateľom sa stal RNDr. Luboš Holý.

Naším najväčším cieľom celej transakcie je skvalitnenie a ďalšie rozšírenie  poskytovaných služieb v oblasti potravinárstva a využívaním odborných poznatkov špecializovaných laboratórií tejto celosvetovo pôsobiacej nadnárodnej spoločnosti, ktoré povedie k skvalitneniu a rozšíreniu poskytovaných služieb spoločnosti Mikrolab, s.r.o.

Okrem uvedených zmien nenastala v spoločnosti Mikrolab, s.r.o., žiadna ďalšia zmena. Verím, že i po tejto zmene  udržíme odborný kredit našej spoločnosti a ďalším rozšírením našich služieb budeme úspešne plniť Vaše požiadavky i v ďalšom období.

Tešíme sa na ďalšiu plodnú spoluprácu.

 

 

 

V Rimavskej Sobote 3.3.2016                                                                          MVDr. Jaroslav Barto, CSc.

Konateľ spoločnosti

Mikrolab, s.r.o.