Označovanie energetickej hodnoty potravín

Podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)  č. 1169/2011 príloha XV. VYJADRENIE A PREZENTÁCIA OZNAČENIA VÝŽIVOVEJ HODNOTY a vzhľadom na KORINGENDUM K NARIADENIU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 z 15.6.2013

POTREBUJEM VIAC INFORMÁCIÍ O STANOVENÍ ENERGETICKEJ HODNOTY

vykonávame vypracovanie, posudzovanie a schvaľovanie označenia etikiet potravinárskych a nepotravinárskych výrobkov pred a po uvedení do obehu – označovanie potravín.

Rovnako vykonávame chemické a fyzikálno-chemické rozbory potrebné k vyjadreniu a prezentácii označenia výživovej/energetickej hodnoty nasledovne:
energeticka hodnota, nutricna hodnota

VZOR UVÁDZANIA NA ETIKETU

Priemerné výživové údaje na 100 g:

P  Energia kJ (kcal)

P  Tuky (g)

     z toho:

P  – nasýtené mastné kyseliny (g)

D – mononenasýtené mastné kyseliny (g)

D – polynenasýtené mastné kyseliny (g)

P  Sacharidy (g)

     z toho:

P  – cukry (g)

D  – alkoholické cukry (polyoly) (g)

 – škrob (g)

D  Vláknina (g)

P   Bielkoviny (g)

P   Soľ (g)

D  Vitamíny a minerálne látky (jednotky uvedené v prílohe XIII časti A bode I)

Uvádzanie  priemerných výživových údajov  je do 13.12.2014 dobrovoľné  a  od  14.12.2016 je ich uvádzanie  povinné.

V čase od 13. decembra 2014 do 13. decembra 2016, keď sa označenie výživovej hodnoty poskytuje dobrovoľne, musí byť toto označenie v súlade s článkami 30 až 35 uvedeného nariadenia.

pozn.

P – povinné uvádzanie údajov
D – dobrovoľné uvádzanie údajov

 

OBJEDNAJTE SI VYŠETRENIE NA ENERGETICKÚ HODNOTU

Mikrolab, s.r.o.